sobota, 22 kwietnia 2017

Barokowy impuls / Baroque inspirations


Barokowe światło i dynamika jest punktem wyjścia w moich nowych kompozycjach. Kiedyś nie znosiłam baroku, w dodatku na prawie każdym ważnym egzaminie trafiałam na pytanie dotyczące tej epoki. Nie muszę pewnie dodawać, że odpowiedzi moje były delikatnie mówiąc lakoniczne... Stopniowo jednak zainteresowałam się tą epoką, a to przerodziło się w stałą fascynację.
Baroque light and dynamics are the starting point for these new compositions. I used to hate the baroque period. Unfortunally, to pass almost every major exam I had to reply question about this period. My answers were laconic... Slowly I became more interested in the Baroque. It is now a constant fascination for me.Find me on facebook
‪#‎KasiaMRymarz

poniedziałek, 9 stycznia 2017

pomiędzy abstrakcją a konkretem/ between abstraction and realism


Kilka rysunków z ostatniej wystawy. Koncepcja prac bazuje na poszukiwaniach pomiędzy abstrakcją realizmem. Są to rysunki wykonane techniką mieszaną: piórkiem i tuszem w połączeniu z pastelą oraz markerami. Jak zazwyczaj łączę techniki klasyczne ze współczesnymi, mniej szlachetnymi.
A few drawings from the last exhibition. The concept of works reflects my exploration of the area between abstraction and realism. These drawings were made using mixed techniques: pen and ink, combined with pastels and markers. As usual I combine classical and modern techniques.