niedziela, 17 listopada 2013

Portas Abertas w Portugalii z moim udziałem:) / Open Doors, Portugal, exhibition involving photo by me

Poniżej link do filmu o projekcie Portas Abertas (Fórum Eugénio de Almeida, Évora, Portugalia):


http://www.rtve.es/alacarta/videos/metropolis/metropolis-portas-abertas/2118668/

oraz moje zdjęcie, które brało udział w wystawie.
Tytuł: "Wybierz najmilszego", fotografia cyfrowa/

Title: "Choose the beloved one", digital photography.

Praca "Wybierz najmilszego" powstała w odniesieniu do jednego z tematów projektu Portas Abertas: zagadnienia tolerancji i nietolerancji, równości i dyskryminacji. Celem "Wybierz najmilszego" jest żartobliwe pokazanie jak w życiu codziennym, w błahych sytuacjach, musimy podjąć decyzję na temat istot oraz rzeczy wokół nas. Te decyzje, nawet jeżeli nie są ważne, mają wpływ na rzeczywistość. Wciąż oscylują między postawą tolerancji i nietolerancji, entuzjazmem a dyskryminacją. Ta praca pokazuje absurd tego problemu z przymrużeniem oka. Jednak pytanie jest jak w sprawach większej wagi możemy dokonać właściwego wyboru?/

The aim of the "Choose the beloved one" is to show how in everyday life, in trivial situations, we must make a decision on the beings and things around us. These decisions even if they are not important have an impact on the reality. Still oscillate between the presentation of tolerance and intolerance, enthusiasm and discrimination. This work shows the absurdity of this issue with a playful way. But the question is how in matters of greater importance we can make the right choice?


Find me on facebook
#‎KasiaMRymarz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz