poniedziałek, 9 stycznia 2017

pomiędzy abstrakcją a konkretem/ between abstraction and realism


Kilka rysunków z ostatniej wystawy. Koncepcja prac bazuje na poszukiwaniach pomiędzy abstrakcją realizmem. Są to rysunki wykonane techniką mieszaną: piórkiem i tuszem w połączeniu z pastelą oraz markerami. Jak zazwyczaj łączę techniki klasyczne ze współczesnymi, mniej szlachetnymi.
A few drawings from the last exhibition. The concept of works reflects my exploration of the area between abstraction and realism. These drawings were made using mixed techniques: pen and ink, combined with pastels and markers. As usual I combine classical and modern techniques.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz