multimedia

Contemporary painting, polish art, portfolio of Katarzyna Rymarz


Vanitas na wynos, nadruk na torbie bawełnianej, drewno, 2015
Take-out vanitas, printed bags, wood, 2015Tytuł: Przyssawka, forma fotograficzna w przestrzeni miejskiej, 2013
Series title: The sucker, photographic shape in city space, 2013Praca dla Satelite Collective, obraz na tkaninie oświetlany światłem zmiennym, 2015
Work for Satelite Collecive, acrylic on fabrics, LED multicolour light, 2015


see video documentation of this work

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz